• ព្រះសង្ឃ លួន សុវ៉ាត កំពុង​គង់​ក្នុង​ទីសុវត្ថិភាព ដើម្បីគេចពីការ​«ធ្វើស៊ី»

    ព្រះតេជគុណ លួន សុវ៉ាត បានចេញភ័ក្រធ្វើប្រតិកម្ម នៅទីបំផុត! ព្រះសង្ឃដ៏ល្បីអង្គនេះ ដែល​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស ឲ្យទទួល​ពានរង្វាន់សិទ្ធិមនុស្ស ដោយអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើន បានអះអាងថា ក្នុងវេលានេះ ព្រះអង្គ កំពុង​គង់​ក្នុង​ទីសុវត្ថិភាព ដើម្បីគេចចេញ ពីការ«ធ្វើស៊ី»បែបនយោបាយ បង្កើតឡើង​ដោយក្រុមអ្នកមានអំណាច នៅកម្ពុជា។ ប្រតិកម្មរបស់ព្រះតេជគុណ ធ្វើឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្កម បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ បង្ហោះសារជាសម្លេង ដ៏គួរឲ្យមន្ទិល នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកមួយ ឈ្មោះ «Srey Da Chi-Kraeng» ដែលទើបត្រូវបានបង្កើត កាលពី​ចុងខែឧសភា​នេះប៉ុណ្ណោះ។ សារជា​សម្លេង​នោះ ជាការថតវីដេអូ ទៅលើការជជែកគ្នាមួយ ដែលមានរូបថត និងឈ្មោះព្រះសង្ឃ លួន ...