អ្នកសារព័ត៌មាន និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវ នៃទស្សនាវដ្ដីមនោរម្យ.អាំងហ្វូ។ លោក គល់រាំង មានជំនាញខាងអត្ថបទវិភាគ ស្រាវជ្រាវ អង្កេត និងធ្វើបទយកការណ៍។