កម្ពុជា

វីរជន​សង្គ្រោះកុមារនៅ​ស្ទឺងមានជ័យ បាន​ទទួល​មរណភាព

ស្ថាបនិកអង្គការ​​​ដើម្បី​ភាព​ញញឹម​​នៃកុមារ (ហៅកាត់​តាម​ភាសា​បារាំង PSE) ដែលគេស្គាល់ថាជា វីរជន​សង្គ្រោះកុមារនៅ​ស្ទឺងមានជ័យ លោក គ្រីស្យង់ ហ្គោកឺឡាំង ដេប៉ាលីយ៉ែរ (Christian GAUQUELIN des PALLIERES) ...