Posts tagged as "memoire"

តាំងពី ៨GB ឆ្នាំ១៩៩៦ រហូតដល់ ៨GB ពេលបច្ចុប្បន្ន

តាំងពី ៨GB ឆ្នាំ១៩៩៦ រហូតដល់ ៨GB ពេលបច្ចុប្បន្ន

លោកអ្នកចាំបានទេ កាលពីឆ្នាំ ១៩៩៦ ដើម្បី ផ្ទុកការចង់ចាំ បានរហូត ៨GB តើលោកអ្នកត្រូវការ ឌីសស្កែត ប៉ុន្មានដើម្បី រួមគ្នាទៅបានបរិមាណ ប៉ុណ្ណេះ ? បើនិយាយពី ឌីសស្កែត ១.៤MB ដែលជំនាន់ នោះរាប់ជាមធ្យោបាយ យ៉ាងសំខាន់ក្នុង ការផ្ទុកការចង់ចាំ ហើយដើម្បីបាន ៨GB លោកអ្នកត្រូវផ្គុំ   ចូលគ្នា [...]


 
Loading...